Hakkımızda


  Casebridge , piyasadaki mevcut kariyer ve işveren markası platformlarından farklı olarak,hedeflediği kitle olan yetenekli ve potansiyelli öğrencilerin edilgen bir yapıdan etken bir yapıya dönüşmelerini,iş dünyasının yaşanması muhtemel problemlerine çözüm arayarak tecrübe kazanmalarını,platform üzerindeki etken çalışmaları ile şirketler ile bağ kurarak kariyer fırsatları yakalamalarını ve vaka analizi çalışmalarının farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır.