ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Bu bölüm Casebridge’in genel ve kanuni sorumluluklarını içerir. casebridge.net’i kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okumanız önemlidir. casebridge.net’i ziyaret ederek ve/veya Üye ve/veya Şirket olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Site’de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, bu hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Eğer aşağıda belirtilen şartları kısmen ve/veya tamamen kabul etmiyorsanız, casebridge.net’i herhangi bir amaçla kullanmayınız. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı içerisine casebridge.net’de yer alan ve yer alacak olan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan da dahil olup, Ziyaretçi ve/veya Üye ve/veya Şirket işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır. casebridge.net adresinde belirtilen Kullanıcı Sözleşmesi, casebridge.net’i veya casebridge.net’in içeriğini dilediği zaman ve şekilde tek taraflı olarak değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler casebridge.net'de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Site kullanıcıları ve üyeleri, casebridge.net adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

1 - TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: Üye ve Şirketlerin işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla casebridge.net tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder. Kullanıcı/Kullanıcılar: casebridge.net’e kayıt olarak veya olmayarak erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Site: casebridge.net alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen web sitesi ve mobil uygulamalarını ifade eder. Üye: Kullanıcı Sözleşmesi ile beraber KVKK ve Veri Politikasını kabul eden ve casebridge.net’e üye olup casebridge.net’te yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 07.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca mesleki eğitim yapmak isteyen meslek lisesi öğrencileri ve üniversite öğrenimine devam eden öğrencilerle, mezun statüsüne geçmiş veya öğrenimini devam ettirerenler Üye olabilir Şirket: Kullanıcı Sözleşmesi ile beraber KVKK ve Veri Politikasını kabul eden ve casebridge.net’e üye olup casebridge.net’te yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre veya tabi olduğu yabancı hukuk kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdüren tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, vakıfların, derneklerin ve kooperatiflerin Şirket hesabı olabilir.

2 - ÜYELİK ŞARTLARI

2.1. Üye: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 07.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca mesleki eğitim yapmak isteyen meslek lisesi öğrencileri ve üniversite öğrenimine devam eden öğrencilerle, mezun statüsüne geçmiş veya öğrenimini devam ettirerenler Üye olabilir. 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÜYELER KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU POLİTİKASINI TAM VE DOĞRU OLARAK ANLADIKLARINDAN EMİN OLMALARI İÇİN BU BELGELERİ VELİLERİ İLE BİRLİKTE OKUMALIDIR.

2.2. Şirket: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre veya tabi olduğu yabancı hukuk kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdüren tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, vakıfların, derneklerin ve kooperatiflerin Şirket hesabı olabilir.

2.3.13 yaşından küçükler Kullanıcı ve/veya Üye olamaz.

2.4.Aşağıdaki hallerde, Casebridge websitesinin ilgili Üye ve Şirket tarafından kullanımını geçici ve/veya sürekli olarak engelleyebilir, hesabını kalıcı olarak kapatabilir:

•Yanlış, düzensiz, eksik ve/veya yanıltıcı bilgi ve/veya uygun olmayan fotoğraf içeren bilgilerin casebridge.net’e kaydedilmesi halinde,

•Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel ve/veya genel duyuruların, reklam amaçlı firma bilgilerinin ve/veya üyelik satış formasyonları gibi bilgilerin ilave edilmesi halinde,

•Diğer bir şahıs ve/veya kurum tarafından ilan edilen her türlü bilgi, görsel ve/veya logonun silinmesi tahrif edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde,

•Üye’lerin, 1(bir) yıl süre ile hesabın kullanılmaması halinde,

•Şirket’lerin, 2(iki) ay süre ile hesabın kullanılmaması halinde,

•Şirket’lerin üyelik hesaplarına logo, hakkında yazısı

3 - ÜYELİK HESAPLARI

3.1. Her bir Üye’nin sadece tek bir üyelik hesabı olabilir. Üye, herhangi bir sınırlama olmaksızın takma ad kullanmak dahil olmak üzere kimliği ve üyelik hesabını oluştururken verdiği bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.2. Üyelik hesabı açılması için geçerli bir e-posta hesabı sunulması ve bir şifre oluşturulması gerekmektedir. Şirket hesabı açmak için kurumsal bir e-posta hesabı verilmesi şarttır. Kullanılan e-posta adreslerinin ilgili Üye’ye ve/veya Şirket’e ulaşmak için kullanılabilecek adresler olması gerekir. Yanıltıcı e-posta hesabı verilmesi durumunda Üye ve/veya Şirket hesabı derhal kapatılacaktır.

3.3. Sosyal Medya Üzerinden Hesaba Giriş Yapılması: Üye’ler Facebook, Linkedin veya Gmail gibi sosyal medya siteleri (“Sosyal Medya Sitesi”) üzerinden casebridge.net’te hesap oluşturabilir veya oluşturdukları hesaplarına erişim sağlayabilirler. casebridge.net’e bir Sosyal Medya Site’si aracılığıyla erişim sağlanması halinde ilgili Üye casebridge.net’in Sosyal Medya Sitesi’ndeki hesabında paylaştığı, sakladığı veya erişilebilir kıldığı bilgi, veri, mesaj, etiket ve benzeri unsurlara, casebridge.net’teki hesabı ve profil sayfasında erişilebilir olması için erişimi olacağını, erişilebilir kılacağını ve uygulanabilmesi mümkün olması halinde bunları saklayabileceğini kabul etmiş olur. Üyenin ilgili Sosyal Medya Sitesi hesabındaki gizlilik ayarlarına uygun olarak Sosyal Medya Site’sinde paylaştığı kişisel bilgileri casebridge.net’te yayınlanabilir. Üyenin herhangi bir Sosyal Medya Sitesi ile olan ilişkisi tamamen ve sadece ilgili Sosyal Medya Sitesi ile arasındaki sözleşmeye tabidir. Casebridge herhangi bir Sosyal Medya Sitesi’nin bu Sosyal Medya Sitesi’ndeki hesabınızın gizlilik ayarlarını ihlal ederek Casebridge’e sağladığı kişisel bilgiler ilgili her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluk kabul etmediğimizi beyan ederiz.

3.4. Üyeler ve Şirketler, Casebridge tarafından kendilerine gönderilen veya kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Casebidge’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üyelerin ve Şirketlerin sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. Casebridge işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üyelerin ve Şirketlerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına ve üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üyeler ve Şirketler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üyelerin ve/veya Şirketlerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden Casebridge’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3.5. Üyeler ve Şirketler casebridge.net’te hesap açarak Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak Casebridge’in casebridge.net’te sunulan bilgilere erişebileceğini, bunları kaydedebileceğini ve kullanabileceğini kabul etmiş olurlar.

4 - EŞLEŞTİRME

Eşleştirme sistemi ile profilini otomatik eşleştirme hizmetine açmış ve profilini %60 oranında doldurmuş olan Üyeler, Casebridge tarafından ilgili Şirket’in seçeceği kriterler dahilinde casebridge.net içerisinde eşleştirilir.

Şirketlerin seçim yapabileceği kriterler sunulan paketlere göre değişmekte olup casebridge.net’te belirtilmektedir ve bu paketlere göre belirtilen kullanıcı profilleri şirketler ile paylaşılır. Şirketlerin seçim yapabileceği kriterler şu şekildedir; il, üniversite bölüm, okul mezuniyet yılı, yabancı dil bilgisi, sürücü belgesi, not ortalaması, zorunlu staj durumu, öğrenci kulüp aktifliği,en çok ilgilendiği alan,Casebridge karne puanı,vaka katılım sayısı.

5 - VAKA

5.1. Site’de yayınlanan vakaların yayında kalma süreleri, vakanın aktif duruma getirilmesinden itibaren, sözleşme üyelik süresi dahilinde olmak koşulu ile, 30 (otuz) gündür.Şirketin üyelik süresinin bitimine 30 (otuz) günden daha az bir süre kaldığı durumlarda vaka yayınlanırsa, söz konusu vaka, üyelik süresi bitene kadar yayında kalacaktır, üyelik süresi sonunda otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca işbu madde kapsamında belirtilen 30 (otuz) günlük yayın süresi, Şirketin vakayı yayınladığı ilk günden itibaren işlemeye başlamakta ve kesintisiz olarak (vaka Şirket tarafından belirli bir süre pasife alınmış olsa dahi) 30 (otuz) gün sonunda son bulmaktadır.

5.2. Şirket vakanın açıldığı tarihten itibaren vaka metninin içinde düzeltme yapılabilir. Bu düzeltmeler tekrar onaya tabi olarak karar insiyatifi Casebridge’tedir. Vakanın düzenlenmiş halinin onaylanmaması durumunda düzeltilmemiş hali ile yayında kalacaktır.

6 - ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

6.1. Şirket, casebridge.net üzerinde Üyeler ile ilgili casebridge.net tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirebilir. Şirket bu amaçla casebridge.net’e yüklediği bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, iftira atma, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. Üyeler casebridge.net’e yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir içeriğe yer vermeyeceklerini, yayınlanan içeriklerin, vaka ve resimlerin Casebridge ve casebridge.net ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Casebridge’e karşı yöneltilebilecek talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul beyan ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcıları Üyelerin ve şirketlerin casebridge.net içerisinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.4. Üye casebridge.net’te paylaştığı özgeçmişinde/profilinde bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur.

Üye, uygunsuz, yanlış veya hoş olmayan içeriklerin gönderilmesi dahil dürüstlükte bağdaşmayacak ve profesyonellikten uzak davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.5. Şirket ile kendi vasıtasıyla ilişkiye geçen Üye, bütün sorumluluğu üzerine almış olur.

6.6. Casebridge bir özel istihdam bürosudur. Şirket, casebridge.net üzerinden istihdamı gerçekleştirdiğinde en geç 10 iş günü içerisinde hangi pozisyona hangi Üye’yi istihdam ettiğini sistem üzerinden bildirmekle zorunludur. Yasal mevzuatlar gereği yapılan istihdam bilgileri İŞKUR ile paylaşacaktır.

6.7. Üyeler ve Şirketler; kendileri tarafından casebridge.net’e sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "casebridge.net"e veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. casebridge.net'te sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca casebridge.net altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

6.9. Kullanıcılar, herhangi bir şekilde (gezgin, tarayıcı eklentisi ve diğer teknoloji veya manuel çalışma vb) diğer kullanıcılara ait profillerin ve kişisel bilgilerin elde edilmesi veya kopyalanması amacıyla işlem yapmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

6.10 Kullanıcılar, herhangi bir sınırlama olmaksızın Casebridge’in ve casebridge.net’in fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

6.11. Kullanıcılar, diğer kişilere ait patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

6.12. Kullanıcılar, casebridge.net üzerinden erişilebilecek diğer Kullanıcılara veya Üyelere veya Şirketlere ait bilgilerin, içerik veya verileri (açık bir şekilde izin verilmesi hariç olmak üzere) kopyalamayacaklarını veya kullanılmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6.13. Kullanıcılar Casebridge’in izni olmaksızın Casebridge’ten ve casebridge.net’ten temin edilen bilgilerin toplamayacaklarını, kullanmayacaklarını, kopyalamayacaklarını veya aktarmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6.14. Kullanıcılar, KVKK ve Veri Politikası’na uygun olarak Casebridge’in casebridge.net’te sunulan bilgilere erişebileceğini, bunları kaydedebileceğini ve kullanabileceğini kabul ederler.

7 - SORUMLULUK SINIRLAMALARI

7.1. Üyeler ve Şirketler, Casebridge’in casebridge.net’te Üyeler ve Şirketler tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü vakanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Casebridge’in, Casebridge çalışanlarının, ortaklarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.2. Üyeler ve Şirketler, casebridge.net üzerinden Casebridge’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Casebridge’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Casebridge, casebridge.net'te kullandığı ve iş birliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Casebridge’in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Üyelerin kendi sorumluluğundadır.

7.3. Casebridge, casebridge.net üzerinde yer alan Üye ve/veya Şirket bilgilerinin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. casebridge.net’te yer alan bilgilerle ilgili her türlü risk Üyelere ve Şirketlere aittir. casebridge.net üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı bizzat Casebridge’e aittir.

7.4. Casebridge, casebridge.net’in yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve casebridge.net’te herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu casebridge.net’te yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile Üyelerin ve/veya Şirketlerin kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Casebridge’e bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenemez.

7.5.casebridge.net ’te Üye’ler ve Şirket’ler tarafından kendi rızaları ile girdikleri tüm internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk Üye’lere ve Şirket’lere aittir. Casebridge, Üye özgeçmişine/profiline bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak KVKK ve Veri Politikası’na uygun olarak kullanma hakkına sahiptir.

7.6. Casebridge, casebridge.net'in kesintisiz veya hatasız olacağını ya da casebridge.net'in veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da casebridge.net'e bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. Casebridge doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, casebridge.net'in kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla casebridge.net’in (yazılım, görsel, tasarım, ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Casebridge’e ait ve/veya Casebridge tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Casebridge uygulamalarının, casebridge.net’te yer alan bilgilerin ve Casebridge’in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına Casebridge tarafından izin verilmemektedir.

8.2. Kullanıcılar, Üyeler ve Şirketler, ara yüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, casebridge.net'i veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Casebridge’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

8.3. Kullanıcılar, Üyeler ve Şirketler, casebridge.net'in çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, casebridge.net’e yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. İşbu kullandırtmalar sebebiyle ilgili tarafın uğrayacağı zararlardan veya taleplerden Casebridge herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde Casebridge bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı'ya ve/veya Üye'ye ve/veya Şirket’e aynen rücu edilir.

8.4. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen kullanım sınırları dışında casebridge.net’in ve casebridge.net üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; Casebridge’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

8.5. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, Casebridge’in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Casebridge’in "casebridge.net" ve "casebridge.net" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya casebridge.net vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a (edinilmiş bilgi’ye) yönelik tüm hakları saklıdır.

8.6. Casebridge, Kullanıcıların, Üyelerin ve Şirketlerin, casebridge.net'i ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcı'yı ve/veya Üye'yi ve/veya Şirket’i yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Casebridge’in gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

8.7. Casebridge’in içeriğinde yer alan bütün bilgilerin, yazıların, logoların, grafiklerin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü görsel ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayınlamak ve/veya Casebridge’in haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

9 - MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Casebridge’in işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Casebridge için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Casebridge’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Casebridge’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10 - ÜYELİKTEN AYRILMA VE SINIRLAMALAR

10.1. Üye’ler diledikleri zaman üyelikten ayrılıp kendilerine ait hesaplarını ve profil sayfalarını kapatabilirler. Bu durumda ilgili Üyenin üyeliği 30 (otuz) gün süre boyunca askıya alınacak, ilgili Üye üyeliğini 30 (otuz) gün süre ile tekrar aktif hale getirmezse üyelikten çıkmış olacak ve silinen hesabına ilişkili e-posta adresi ile bir daha kayıt olamayacaktır. Üyeler, üyelikten ayrılmaları ve/veya üyeliğinin askıya alınması durumunda Casebridge’ten herhangi bir hak talep edemezler.

10.2. Casebridge, Üyelerin ve Şirketlerin Kullanıcı Sözleşmesini veya KVKK ve Veri Politikasını veya uygulanabilir yasaları ihlal ettiğini ya da Hizmetleri kötüye kullandığını düşünmesi halinde Üyelerin ve Şirketlerin casebridge.net’teki hesabını kısıtlayabilir, askıya alabilir veya kapatabilir.

11 - DELİL SÖZLEŞMESİ

Üyeler, işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Casebridge’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, Casebridge’i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12 - GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12.1. Casebridge, ÜYELER VE ŞİRKETLER TARAFINDAN SİTE’YE EKLENEN KİŞİSEL BİLGİLERİ, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI İLE AÇIKLANAN KULLANIMLAR, İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ İLE BELİRLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ VE CASEBRIDGE.NET’İN İŞLETİLMESİ İÇİN GEREKEN UYGULAMALARIN YÜRÜTÜLMESİNİ İFA EDEBİLMESİ İÇİN GEREKEN SÜRELERDE KULLANABİLİR VE SAKLAYABİLİR. ÜYELERVE ŞİRKETLER, BİLGİLERİNİN CASEBRIDGE TARAFINDAN BU ŞEKİLDE KULLANIMINA VE SAKLANMASINA RIZA GÖSTERDİKLERİNİ KABUL VE BEYAN EDERLER. CASEBRIDGE YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT UYARINCA YETKİLİ MAKAMLARDAN USULÜNE UYGUN OLARAK TALEP GELMESİ HALİNDE ÜYELERİN VE ŞİRKETLERİN KENDİSİNDE BULUNAN BİLGİLERİNİ İLGİLİ YETKİLİ MAKAMLARLA PAYLAŞABİLİR.

12.2. ÜYELER VE ŞİRKETLER GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDUĞUNU VE KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ KABUL EDEREK, CASEBRIDGE.NET’TE HESAP AÇARAK VE ÜYE OLARAK GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINI DA KABUL ETMİŞ OLURLAR.

13 – KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN TADİLİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi zaman zaman Casebridge tarafından tadil edilebilir. Kullanıcı Sözleşmesinin tadil edilmesi halinde yeni versiyon derhal casebridge.net’te yayınlanmaya başlayacaktır. casebridge.net’in kullanımı geçerli olan en güncel Kullanıcı Sözleşmesine tabi olacaktır. Kullanıcıların, Üyelerin ve Şirketlerin Kullanıcı Sözleşmesinde bir güncelleme olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

14 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Yürürlük İşbu kullanıcı sözleşmesi yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder. İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi 08.09.2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'nin yürürlük tarihi güncellenecektir.