Vaka , gerçek veya kuramsal bir iş durumunu belirten ve içeriğinde belirli veriler barındıran çalışmalardır. İş dünyasındaki farklı senaryoları adeta özet olarak bize sunarak bazı kazanımlar elde etmemiz amaçlanır ve vakada yer alan bu veriler de analiz aşamasında kullanacığımız yöntemleri destekleme amacı ile kullanılır.

Bir vaka analiz edilirken 3 adımdan oluşan şu yol izlenir;

  • Problem tanımlanır.
  • Veriler toplanır.
  • Analiz yapılır ve sonuca varılır.
  • Vaka analizi süreci tamamlandıktan sonra rapor hazırlanarak jüriye sunulur ve jüri değerlendirme aşamasına geçilir.

Vaka analizi metodunda amaç sunulan vaka ile kişinin eleştirel düşünce ve problem çözme yeteneklerini geliştirmektir.Vakayı inceleyen kişi vaka analizi sürecine geçtiğinde yukarıda bahsedilen adımları izler.Bu süreçte kişi kullanacağı metodları ve verileri kendi perspektifi ve yaratıcılığı ile bir araya getirir ve sonuca vararak süreç tamamlanır.Bu süreç sonunda karşılaştığı probleme bir çözüm getirme çabası sayesinde ilgilendiği alan ile ilgili bir tecrübe kazanılır ve teorik kazanımlarını pratiğe çevirme imkanı yakalar.

Vaka analizi süreci Casebridge’te de aynı olmakla birlikte,değerlendirme aşamasında farklılıklar oluşmaktadır.Casebridge’teki süreç ise şöyle işlemektedir;

  • Casebridge kullanıcısı,ilgi duyduğu alan ile ilgili vakalara göz atar.
  • Vakaya başvurduktan sonra dosyaya ulaşır ve vakayı incelemeye başlar.
  • Vakada zaman kısıtı var ise analiz raporunu bahsedilen zaman diliminde sisteme yüklemelidir.
  • Sisteme yüklenen raporu Casebridge analiz eder ve kullanıcıya geri dönüş sağlar ve süreç tamamlanır.

Raporu hazırlarken dikkat edilmesi gereken ilk şey problemin belirgin bir şekilde tanımlanmasıdır.Çünkü sonrasında kullanılacak yöntemler ve işlenecek veriler değinilen probleme göre değişkenlik gösterebilir.İkinci aşamada verilen durum ve veriler teoride elde ettiğiniz kazanımlar ve analiz yaklaşımınız ile birleşerek çözümü şekillendirmeye başlar.Belirlenen çözüm ve probleme yapılan yaklaşım ile sonuca varılarak rapor tamamlanmalıdır.Kullanılan kaynaklar ve yöntemler açıkça belirtilmeli,gerekiyorsa sayısal verilerle desteklenmeli ve aktarım şekline dikkat edilmelidir.